Svenska föreningen för Sensorisk Integration enligt Jean Ayres (SSIA)

Intressant

Vanliga frågor

Skicka ett meddelande till styrelsen genom vår kontakttjänst.

Föreningens syfte är att samla och sprida kunskap om teorierna kring ”Sensory Integration” samt att verka för att de i större utsträckning kan tillämpas vid bedömning och behandling av barn och vuxna med sensoriska integrationsproblem i Sverige.

På gång

Skicka ett meddelande till styrelsen genom vår kontakttjänst.

SSIA är en tvärvetenskaplig förening som i första hand vänder sig till personer med medicinsk-neurologisk utbildning t ex arbetsterapeuter, logopeder, läkare, psykologer och sjukgymnaster. 

SSIA har egna kurser, konferenser och utbildningar samt kan även rekommendera andra utbildningar.

Ny podd; om SI från Australien

The integration Station i Australien, feb. 2021.

I detta avslitt intervjuas Dr Zoe Mailloux om t. ex:

- Vad hon tänker om hur Screen-time, påverkar oss.

- Hur hon efter en bedömning förklarar barnets SI-problem för dem själva och föräldrarna.

- Varför och hur det kom sig att man började utveckla testinstrumentet EASI.

20 maj 2021, klockan 12:00-13:15

SSIA:s lunch-webbinarium

Silvia Vermes presenterade sitt arbete om Alert program för barn med sensoriska processvårigheter i sin specialistföreläsning på AT-forum i år.

Nu kommer Silvia att föreläsa för SSiA´s medlemmar om Alert program som är en psykoedukativ utbildning för barn- ungdomar, föräldrar och skolpersonal. Hon ger en kortare presentation av bakomliggande teori, evidens och en genomgång av Alert program. Silvia presenterar även ett pilotprojekt där Alert program användes för barn med sensoriska processvårigheter på barnkliniken i Lund.

Anmälan krävs för att få en länk.

Vision 2020

Jean Ayres födelsedagsfirande i Kalifornien

som var planerat med en konferens i juli 2020,

är nu framflyttad till sommaren 2022.

Tips om flera poddar! 

otschoolhouse/podcast

Vi rekommenderar framför allt två avsnitt 25 och 26. Här pratas det kring vikten av att göra en gedigen bedömning innan påbörjar en behandling samt om arbetsterapi i skolmiljö och hur vi som arbetsterapeuter kan framhäva oss i debatten kring kostnadseffektiva behandlingar. I avsnitt 26 pratas det om hur man tolkar en SI-bedömningen och hur de olika svårigheterna ter sig i verkligheten för dess barn.