Svenska föreningen för Sensorisk Integration enligt Jean Ayres (SSIA)

Online-kurs i Alert Program

Utbildningen består av 20 timmar inspelat material, som varje deltagare får tillgång till via en länk. Länken kommer att vara aktiv i 4 månader och tillgängligt när som helst under kursperioden. 

Senaste nytt

gallery/p bolster1
gallery/2 studiedagar i lund 1994

Vanliga frågor

gallery/jean ayres 1986
gallery/girl-1324584_640

Skicka ett meddelande till någon i styrelsen eller till gunilla.leinskold@icloud.com

Föreningens syfte är att samla och sprida kunskap om teorierna kring ”Sensory Integration” samt att verka för att de i större utsträckning kan tillämpas vid bedömning och behandling av barn och vuxna med sensoriska integrationsproblem i Sverige.

Kurs i arbetsterapi för barn med fokus på SPM och sensorisk bearbetning

Torsdag 25 - fredag 26 april 2019, på Sveriges Arbetsterapeuters kanli i Nacka.

2018-06-04

2018-10-01

gallery/p i nät

På gång

Online-kurs i Alert Program

I utbildningen deltog 26 personer från Skelefteå i norr till Malmö i söder dessutom fanns en deltagare i Finland.

Kurs i bedömningsinstrumentet Sensory Processing Measure (SPM)

Gunilla Leinsköld och Kristina höll i utbildningen på Sveriges Arbetsterapeuters kanli i Nacka.

19-20 mars 2018

26 januari 2018

Årsmöte för 2017

Verksamhetsberättelse för 2016-2017 finns att rekvirera. 

januari-mars 2017

Kurs i bedömningsinstrumentet Sensory Processing Measure (SPM)

Gunilla Leinsköld och Kristina höll i utbildningen på Sveriges Arbetsterapeuters kanli i Nacka.

16-17 mars 2017

Skicka ett meddelande till någon i styrelsen eller till gunilla.leinskold@icloud.com

SSIA är en tvärvetenskaplig förening som i första hand vänder sig till personer med medicinsk-neurologisk utbildning t ex arbetsterapeuter, logopeder, läkare, psykologer och sjukgymnaster. Läs vidare

SSIA har egna kurser, konferenser och utbildningar samt kan även rekommendera andra utbildningar. Läs vidare

OBS!
Hemsidan är under konstruktion.

Har ni frågor, hör av er till gunilla.leinskold@icloud.com

2018-11-01

Web-seminarium kring EASI och SSIA:s årsmöte, lördagen den 24 nov 2018