Svenska föreningen för Sensorisk Integration enligt Jean Ayres (SSIA)

Historisk tillbakablick kring Sensory Integration ur SSIAs perspektiv

Marie Holmlund och Gunilla Leinsköld gjorde en inbjudan till AP-kursen som skickades ut via våra kanaler och kontaktpersoner. Marie höll i alla kontakter med USA och samordningen i Sverige. Det var mycket arbete för att få till betalningar och beställning.

 

24 arbetsterapeuter och en psykolog deltog i utbildningen, och flera i styrelsen gick kursen. Kursen innehöll handouts, boken och själva webbmaterialet som har 20 timmar inspelat material. Kursen blev tillgängligt den 23/1 2017, och släcktes ner 23/3.

 

De flesta deltagarna fanns antingen i Norrland eller Skåne och kring dessa bildade vi två studiegrupper. Gunilla hade ett möte med Åsa Risberg i Umeå i början på januari och sedan med gruppen i Norrland den 17 februari på Hjälpmedelscentralen i Umeå, med gruppen från Skellefteå på länk. Marie och Kristina Orban hade ett uppstartsmöte den 20/1 i Skåne, med 8 deltagare. AP-gruppen i Lund har varit väldigt aktiva och träffats nästan varje vecka. Marie och Kristina hade en avslutande AP-träff i Lund den 23/3 med bra diskussioner och att de visade material för varandra.

 

Komikapp sponsrade oss med två uppsättningar av material som kan vara bra att ha när man arbetar utifrån AP. De gjorde även en flyer som vi skickade till deltagarna. Vi skickade ut en egen utvärdering och fick positivt gensvar.

 

Vi har även fått frågor om när vi kommer att anordna nästa kurs. Vi planerar för en kurs eventuellt till våren 2019.

 

2017: Alert Program Webbutbildning från USA, på webben

Mary Sue Williams and Sherry Shellenberger, occupational therapists for over 35 years and founders of the Alert Program® in Albuquerque, NM.