Svenska föreningen för Sensorisk Integration enligt Jean Ayres (SSIA)

3:a Europeiska Sensory Integration-konferensen, 11-13 juni 2014, Naantali i Finland

2014: Europeisk SI-konferens i Finland

Historisk tillbakablick kring Sensory Integration ur SSIAs perspektiv

Anna-Liisa, Marie och Gunilla representerade SSIA på konferensen och hade med en Poster som var placerad på en framträdande plats där alla passerade varje fikapaus. Från Sverige deltog även Ulla Mattsson Lahall från Örebro samt Kata Lollok som är specialpedagog med lång SI-utbildning från Ungern. Kata är intresserad av kontakt med SI-nätverket i Sverige.

 

Lucy Jane Miller föreläste första dagen om Sensory Processing: Increased Knowledge in the 21st Century. Hon pratade om behandlingsstruktur, om mål, ”att fungera bättre” vad betyder de? Hon pratade om Play och hur vi kan coacha föräldrarna i vad och hur de kan leka med sina barn (det är viktigt att leken är rolig). Hon pratade om Brushing utifrån barnet villkor och tar avstånd från Willbargers protokoll. Miller poängterar även att i SI-behandling ska man ”se, vänta och lyssna”. I denna föreläsning tog hon upp mycket om den forskning som har gjorts senaste tiden. Miller välkomnar alla till STAR Center www.SPDnow.org här finns även SPD University där det finns utbildning och en del är tom gratis. De har även ett bibliotek med artiklar och annan värdefull information kring SPD www.spdfoundation.net/library.html

 

En annan intressant presentation i mängden var Susan Smith Roleys föreläsning om SI Patterns in children with Autism disorder.

Rosanne Schaaf höll också en intressant föreläsning om ”Applying ASI for children with autism”. Ref. An intervention för Sensory Difficulties in Children with Autism: A randomized Trial. (Journal of Autism and Developmental Disorders, november 2013) http://link.springer.com/article/10.1007/s10803-013-1983-8/fulltext.html

 

Dessa och alla andra presentationer finns att hämta ner från Finska SI-föreningens hemsida, www.sity.fi.www.spdfoundation.net/directory

Olika företag visade sina produkter i en utställningshall, ett finskt företag hade spännande SI-material. De har även en hemsida på finska: www.art-henki.fi

Det informerades om den 4:e Europeiska SI-konferensen som kommer att vara i Birmingham den 10-12 september 2015. Se vidare Sensory Integration Newtwork http://www.esic2015.eu/