Svenska föreningen för Sensorisk Integration enligt Jean Ayres (SSIA)

3:a Europeiska Sensory Integration-konferensen, 11-13 juni 2014, Naantali i Finland

2014: Europeisk SI-konferens i Finland

Historisk tillbakablick kring Sensory Integration ur SSIAs perspektiv

gallery/esic_mainos_eng

15 november: En inspirationsdagar kring Sensory Integration (SI), med arbetsterapeut Maria Eklöw Bosæus. 

2014: SSIA-inspirationsdag i Stockholm

SPM-kurs 19-20 mars, på Sveriges Arbetsterapeuters kansli i Nacka. På kursen deltog 11 arbetsterapeuter, från habiliteringar, BUP och skolor. Gunilla Leinsköld samt Kristina Orban var kursledare.

2018: SPM-kurs i Stockholm

SPM-kurs 12-13 februari, på Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters kansli i Nacka. Gunilla Leinsköld och Kristina Orban var kursledare och föreläste för 14 deltagare.

2016: SPM-kurs i Stockholm

gallery/maria eklöw bosæus

SPM-kurs 16-17 mars, på Sveriges Arbetsterapeuters kansli i Nacka. Gunilla Leinsköld och Kristina Orban var kursledare och föreläste för 12 deltagare. Kursen är bra grund, för alla arbetsterapeuter som jobbar med barn inom Habiliteringen, BUP eller skolan i förståelsen av samspelet mellan sinnen, beteende och motorik.

2017: SPM-kurs i Stockholm

gallery/logo

2016: Nätverksdag kring SPM i Stockholm

På nätverksdagen den 3 maj 2016, också den i samverkan med Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, medverkade 14 deltagare samt Kristina Orban och Gunilla Leinsköld

2015: Europeisk SI-konferens i England

4:e Europeiska Sensory Integration-konferensen, i Birmingham 10-12 september, ingen i styrelsen hade möjlighet att delta.

2017: Nätverksdag kring SPM och Alert Program i Stockholm

Vid nätverksdagen den 19 maj 2017, i Sveriges Arbetsterapeuters lokaler i Nacka, deltog 10, arbetsterapeuter och en fysioterapeut. Marie Holmlund och Gunilla Leinsköld höll ihop dagen, där vi utökat inriktningen från SPM till att även gälla Alert Program samt lite information kring kliniska observationerna, Quick tips och fallbeskrivningar.

gallery/logo
gallery/logo

2017: Alert Program-utbildning från USA, på webben

24 arbetsterapeuter och en psykolog deltog i utbildningen. Kursen innehöll handouts, boken och webbmaterialet som bestod av 20 timmar inspelat material. Kursen blev tillgängligt den 23 januari 2017, och släcktes ner 23 mars.

gallery/alert program

2014: Nätverksträff om SPM på FSA

Nätverksdagen om SPM på FSA genomfördes den 21 mars 2014 med 10 deltagare samt Evelyn Andersson, Ann-Christin Hyatt och Gunilla Leinsköld.

2014: Kurs i Sensory Processing Measure (SPM)

SPM-kurs 19 - 20 mars 2014 på Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters kansli i Nacka. Föreläsare var Ann-Christine Hyatt  och Evelyn Andersson, två svenska arbetsterapeuter som bor i USA samt Kristina Orban från Lund och Gunilla Leinsköld från Göteborg.

2013: Nätverksträff om SPM på FSA

Nätverksdagen om SPM på FSA genomfördes den 15 mars 2013 med 15 deltagare. För programmet stod Gunilla Leinsköld, Kristina Orban, Anna-Liisa Andersson, Brittis Andersson och Maria Boseus. 

Svenska föreningen för Sensorisk Integration enligt Jean Ayres (SSIA) bildades i Stockholm 1986. 

En historisk tillbakablick på kurser, konferenser och studiedagar samt andra händelser av intresse för Sensory Integration (SI) i Sverige.

gallery/ja historik

2012: Kurs i Sensory Processing Measure (SPM)

SPM-kurs 27 - 28 maj 2012 på Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters kansli i Nacka. Föreläsare var Ann-Christine Hyatt  och Evelyn Andersson, två svenska arbetsterapeuter bosatta i USA höll i denna 2-dagarsutbildning.

gallery/evelyn och annchristin

2011: Europeisk SI-konferens i Portugal 

2:a Europeiska Sensory Integration-konferensen, 27-29 maj 2011, Algarve i Portugal. Anna-Liisa Andersson hade en presentation om hur hon arbetar med SI-behandling i skolor på Gotland. Gunilla Leinsköld deltog på konferensen.

gallery/esic2011

2007: Kurs i Sensory Diet

19 oktober 2007 kurs i Stockholm om Sensory Diet med Tracy Murnan Stackhouse, MS, OTR is president and co-founder of the Developmental & Fragile X Resource Centre (Developmental FX) in Denver, Colorado. 

gallery/sensory diet

2006: 20-års jubileum i Lund 

24 november 2006

2006: Studiedag med Orit Roditti i Stockholm

31 mars 2006 ytterligare en studiedag om SI-behandling, med Orit Roditti, men denna gång på HC Norrtull i Stockholm. Utifrån videofilmer diskuterades olika SI-svårigheter hos barn och behandling planerades. 

gallery/orit

2005: Studiedag med Orit Roditti i Göteborg

30 september 2005. Studiedag med Orit Roditti, på Syncentralen i Göteborg, på Högsbo sjukhus. Orits föreläsning hade denna gång fokus på behandling men innehöll även bedömning.

gallery/orit porträtt

2004: Studiedag med Orit Roditti i Göteborg 

22 oktober 2004. Studiedag med arbetsterapeut Orit Roditti, på Amerikaskjulet i Göteborg. Orit arbetar på en privat klinik i London men har även jobbat på SI-kliniken Therapy West i Los Angeles. Orits föreläsning hade fokus på bedömning men innehöll även lite behandling. 

2003: Studiedag med Linda King Thomas

19 augusti 2003. Studiedag på Folke Bernadottehemmet i Uppsala med Linda King Thomas som föreläste om dyspraxi – bakomiggande orsaker och behandling.

gallery/linda king thomas

2001: Studiedag i Örebro

23 mars: Studiedag på Folkets hus i Örebro med Britt-Mari Andersson som pratade om hur SI kan användas i vardagen, teori och praktiska idéer.

30 november: Studiedag i Lund med Birgitta Rosén som berättade om sensibilitet och sin forskning om ” den kännande handen”.

gallery/birgitta rosén

1999: Studiedag på Folke Bernadottehemmet

19 november 1999: Studiedag under temat ”Sensory Integration i praktiken” på Folke Bernadotte hemmet i Uppsala.

1998: Seminarium i Göteborg 

6-7 nov: Seminarium med Annelise Kristensen och Ulla Kroksmark i Göteborg. Rubriken är Utvärdering – Varför det? Det  pratades om kvalitetsutveckling, om test och screening–instrument, COPM presenterades och förslag på olika former av evaluering diskuterades.

8 nov: Nordisk workshop på Syncentralen, Annedalskliniken, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Det var 14 stycken från Sverige, en från Finland och tre från Danmark.

gallery/ulla k 1998

1997: Uppföljningsdagar på 10-poängs kursen

4 december 1997: Uppföljningsdagar för deltagarna på den 10-poängskuren i Sensory Integration (SI) som gick i Linköping 1995. Dagarna hölls av Anette Boll och Gunilla Leinsköld i Göteborg på, Vårdhögskolan, Guldhedsgatan i Arbetsterapeut-utbildningens lokaler. Deltagarnas erfarenheter omkring hur de arbetat med SI efter kursen diskuterades. Det pratades även om de kliniska observationer som används vid bedömning av SI-problem, om gravitationsosäkerhet och om taktil överkänslighet.

1996: Nordiskt symposium på Vårdhögskolan, Lindhagsgatan i Stockholm

22-23 november 1996: Första dagen pratade Ulla Kiesling från Hamburg bland annat om SI som kommunikationsväg till personer med autism. Hon visade även på en fallbeskrivning av ett hyperaktivt barn.

Andra dagen redovisade Annelise Kristensen från Danmark två kvalitativa studier av SI-behandling.

Hanne Holmer också hon från Danmark, berättade om sina erfarenhet från arbete i Snoezelenhus, om borstmetoden samt erfarenheter och utvärdering av behandling av utvecklingsstörda personer.

Karen Dun, arbetsterapeut och neuropsykolog från Holland, pratade om Sensory defensiveness, introducerade Willbagers teorier bakom ”the pressure brush treatment program” samt visade en kort demonstration av borstmetoden.

1995: Studiedag på Folke Bernadottehemmet 

25 november 1995: Studiedag på Folke Bernadottehemmet i Uppsala där det utbyttes erfarenheter vad gäller SI-behandling. Detta var en dag både för personer utan förkunskaper och personer som redan kommit en bit i sin kunskaps-process omkring Sensory Integration. Anette Boll belyst några olika behandlingsmetoder som utnyttjar sinnesstimulering på olika sätt. Jennifer Warrant visade videofilm och pratade omkring SI-behandling och ”Adaptiv response”. Studiedagen bestod både av teoretiska inslag samt att deltagarna själva fick prova på att använda olika redskap och diskutera kring de sinnesupplevelser och behandlingsaspekter som de olika redskapen/aktiviteterna kunde ge.

gallery/borstmetoden
gallery/si and the child

1994: Studiedagar i Lund

11-12 november 1994: Två studiedagar på Barnhabiliteringen i Lund med en blandning av teori och praktik. Britt-Mari Andersson pratade omkring vikten att vara insatt i vilken typ av sinnesupplevelser olika typer av sinnesstimulans kan ge. Brittis berättade även om hur hon arbetat med en grupp med gravt skadade barn. Den andra dagen hade vi fokus på att själva prova olika behandlingsaktiviteter, med analys och diskussioner utifrån de egna erfarenheterna. Vi såg även videofilmer på behandling och diskuterade utifrån dessa.

gallery/2 studiedagar i lund 1994

1994: Studiedag i Göteborg

28 april 1994: Studiedag på Backaplan i Göteborg, där flera olika föreläsare bjöd på ett spännande  potpurri av erfarenheter.

Pia Carlsson berättade hur hon kom i kontakt med SI när hon jobbade i USA och hur hon sen använde sig av dessa erfarenheter i sitt arbete i ett omsorgsteam i Göteborg.

Kristina Ahlquist (nu Orban) berättar från sin SI-utbildning våren -93 på Ayres Clinic i Los Angeles och hur den kursen förändrat hennes sätt att arbeta som arbetsterapeut.

Jennifer Warrant berättar om hur det ser med SI-utbildning hur man arbetar utifrån SI-teorin i olika länder, allt detta utifrån en workshop som hon varit på i England i april.

Anette Boll berättade om hur kunskap om SI-teori kan underlätta i kontakten med autistiska barn.

gallery/kristina 1994

1993: Studiedag på Huddinge sjukhus i Stockholm

20 november 1993: Studiedag på Huddinge sjukhus i Stockholm.

Arbetsterapeut Sussi Olovsson och sjukgymnast Britt-Marie Winberg från barnhabiliteringen i Norra Bohuslän, delar med sig av sina erfarenheter av hur SI-kunskap berikat deras arbetet med bland annat gruppverksamhet.

Anette Boll berättade om hur vi kan diagnostisera och träningsmässigt arbeta med gravitationsosäkerhet.

gallery/sussi olovsson

1992: Två studiedagar på Huddinge sjukhus i Stockholm

11-12 november 1992: Studiedagar på Huddinge sjukhus i Stockholm med Anette Boll och Jenny Warrent som föreläsare. Innehållet dessa dagar hade fokus på dyspraxi, det vestibulära systemets funktion och dysfunktion samt bedömning och behandling.

1995: 10-poängs SI-kurs i Linköping

6 februari 1995 startade första kursveckan av 10-poängskursen i SI i Linköping. Det var en öppen föreläsningsvecka som lockade drygt 100 deltagare. Det var 5 dagar innehållande SI-teori och SI bedömning med Anita Bundy i Linköping.

För några deltagare fortsatte kursen med eget arbete hemma med bl. a litteraturstudier.

Andra kursveckan (3 dagar)var en fortsättning för 32 deltagare som deltog på första veckan, nu handlade det om fördjupade diskussioner om bedömningsmetodik och analys, teoretiskt och praktiskt.

Hemuppgiften var förutom fortsatta  litteraturstudier även bedömning och videofilmning av några barn, för att användas i fördjupad analys nästa kursvecka. Terapeutens konsult- och handledarroll avseende SI diskuterades.

Kursvecka tre innehöll framför allt tolkning av bedömningsresultat och planering av åtgärder/ behandling.  Praktiskt behandlingsarbete som videofilmades och analyserades.

Hemarbetet handlade om bedömnings- och behandlingsarbetet samt litteraturstudier.

Under fjärde kursveckan diskuterade ”kursbarnet” utifrån videoupptagningar.

Femte och sista kursveckan presenterades ”kursbarnet” i en examensrapport, fördjupade diskussioner om bedömning och behandling med opponenter och med hjälp av Chris Henriksson från Hälsouniversitetet som examinator. 

gallery/anita bundy
gallery/anette boll 1992

1991: Sven Jerring Symposium på Wennergren Center i Stockholm

25-29 augusti 1991: Sven Jerring Symposium på Wennergren center i Stockholm under en vecka. På symposiet som handlade om Treatment of children with movement disorders: theory and practice föreläste Anne Fischer och Anita Bundy om SI.

31 augusti – 1 september: Workshop med Anita Bundy på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Anita föreläste om lek, om lekens natur och lekfullhet. Diskussioner utifrån Anitas videofilmer.

1991: Workshop med Anita Bundy i Uppsala

23 november: Studiedag med Simone Norrlin och Karen Pederson på Folke Bernadottehemmet i Uppsala. De informerade från Sven Jerring Symposiet i augusti, ett symposium där olika behandlingsmetoder för barn diskuterades. Anne Fischer och Anita Bundy presenterade SI.

1991: Studiedag på Folke Bernadottehemmet i Uppsala

gallery/sven jerring

7 april: Studiedag på Folke Bernadottehemmet i Uppsala då det diskuterades dyspraxi utifrån Anne Fisher och Anita Bundys föreläsningar, även här användes video.

1990: Studiedag på Folke Bernadottehemmet i Uppsala

19 oktober: Kursdag på Huddinge sjukhus i Stockholm, med fortsatt uppföljning av Anne Fisher och Anita Bundys seminarium förra året. Denna dag var mer praktiskt inriktad då vi även arbetade utifrån det danska häftet med kliniska observationerna, BO-testet mm.

1990: Studiedag på Huddinge sjukhus i Stockholm

gallery/anita bundy 1990

15 april: Studiedag i Stockholm med diskussioner utifrån Ulla Kieslings videofilmer.

1989: Studiedag i Stockholm

2001: Studiedag i Lund

gallery/anne fischer 1989

1989: Seminarium med Anne Fischer och Anita Bundy

14-15 december; seminarium med Anne Fisher och Anita Bundy från University of Illinois i Chicago. Anne och Anita föreläste först i Linköping och därefter arrangerade vi ett seminarium på Vårdhögskolan, Lindhagsgatan i Stockholm. De beskrev teorierna bakom vestibulärt-proprioceptiva problem och pratade om olika typer av dyspraxi. De gav en teoretisk bas till bedömning och analys samt för SI-behandling.

15 december: Jean Ayres har avlidit. Hon föddes 1923 och levde och verkade i Kalifornien i USA. 1945 blev hon arbetsterapeut, i sitt arbete i början av 50-talet med hjärnskadade (stroke  och CP) föddes en nyfikenhet att först patienternas varierade problem bättre. Hon kom med tiden att känna att en del av svaret fanns att finna i hur hjärnan bearbetar intryck, inte bara via syn och hörsel, utan även ifrån andra delar av kroppen. Betydelsen av proprioceptiva och taktila intryck samt senare även vestibulära intryck kom att bli grunden för SI-teorin som hon utvecklade. Under 60-talet kon Ayres att intressera sig för barn med motoriskt perceptuella problem. Enligt Ayres är SI ett sätt att se på mänsklig utveckling och människans beteende. Efter fortsatta studier och en doktorsgrad i psykologi 1961 har Ayres bedrivit forskning vid The Brain Research Institute på UCLA. SI-teorin har fortlöpande omprövats och vidareutvecklats av Ayres, hennes medarbetare och andra runt om i världen. 

1988: Jean Ayres har lämnat oss

gallery/jean ayres 1988

30 oktober – 1 november: Seminarium i Stockholm med Inga Flehmig och Ulla Kiesling, på Vårdhögskolan, Lindhagsgatan i Stockholm. De första två dagarna föreläste Inge och Ulla med hjälp av videodemonstrationer. I diskussioner med auditoriet belystes grundläggande principer i SI-behandling samt olika former av störningar i den sensoriska integrationen. Dag tre var en workshop med Ulla Kiesling i en mindre grupp av arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Fallbeskrivningar på video och egna patientfall diskuterades. Deltagarna fick pröva behandlingsmaterial och byta erfarenheter.

1988: Seminarium med Inga Flehmig och Ulla Kiesling i Stockhom

Februari: Det första SSIA-bladet producerades.

1988: Första SSIA-bladet produceras

10 september: Studiedag i Stockholm med Ingrid Påhlsson, arbetsterapeut på Rikshospitalets CP-klinik i Köpenhamn. Ingrid talade bland annat om hur de arbetar med SI i Danmark, de SI-relaterade kliniska observationerna, SIPT-testet och hur det skiljer sig från det gamla SI-testet.

1988: Studiedag med Ingrid Påhlsson från Köpenhamn i Stockholm

7 maj: Studiedag utifrån Jean Ayres videofilm, Sensory Integration: Research & Practice på S:t Görans barnkliniker i Stockholm.

1988: Studiedag i Stockholm

12-14 oktober: Seminarium med arbetsterapeut Lorna King på Vårdhögskolan, Lindhagsgatan i Stockholm. I början på 60-talet arbetade Lorna med barn som hade motoriskt-perceptuella svårigheter och hon började då att tillämpa SI teorierna. På 70-talet kom hon att vara den som introducerade SI teorierna inom vuxenpsykiatrin. På detta seminarium gav Lorna första dagen en introduktion av Ayres SI-teorier samt deras tillämpning. Andra dagen gick hon mer in i detaljer av SI-teorierna. Den tredje dagen låg fokus på behandlingsprinciperna inom psykiatrin.

1987: Seminarium med Lorna King

Första beslutet om att bilda en tvärvetenskaplig intresseförening med syfte att verka för spridning och vidareutveckling av Jean Ayres Sensory Integration-teorier i Sverige, togs redan 16 november 1985. Vid det första konstituerande föreningsmötet den 15 april 1986, bildades en interimsstyrelse.

Efter ett par möten under året med en interimsstyrelse, var det dags för ett information- och årsmöte på Vårdhögskolan, Doktorsringen i Solna. Årsmötet beslöt på förslag från interimsstyrelsen att bilda föreningen, Svenska föreningen för Sensorisk Integration enligt Jean Ayres (SSIA). 

Föreningens första styrelse bestod av arbetsterapeuterna Gunilla Andersson (Leinsköld), Karin Bergström, Anette Boll, Britt-Mari Johansson (Andersson), Marion Mähler, psykologerna Gunbritt Bülow, Göran Horneman, Helena Samuelsson, och sjukgymnast Hedvig Ekstrand.

Tidningen Arbetsterapeuten informerade i nummer 17 1986 om en ny förening för SI.

 

 

1986: SSIA bildas

gallery/jean ayres 1986