Svenska föreningen för Sensorisk Integration enligt Jean Ayres (SSIA)

gallery/si network

Länkar omkring Sensorisk Integration

Bringing Sensory Integration to Schools, Homes and Businesses

 • http://www.ateachabout.com/
 • Finska Sensory Integrationföreningen 
  • http://www.sity.fi
 • Sensory Integration Network 
 • https://www.sensoryintegration.org.uk/
 • Sensory Integration Global Network
 • https://www.siglobalnetwork.org/hem
 • Sensory Integration in Motor Planning
 • SI-artiklar
 • http://www.comeunity.com/disability/sensory_integration/index.html
 • SPD Sensory Integration Resource Center
 • http://www.sinetwork.org/
 • Sensory Processing Disorder
 • http://www.sensory-processing-disorder.com/
 • Sveriges Arbetsterapeuter
 • American OT Association
 • Canadian Association of OT
 • COTEC OnLine
 • WFOT World Federation of Occupational Therapists

 

Länkar omkring Arbetsterapi