Svenska föreningen för Sensorisk Integration enligt Jean Ayres (SSIA)

Länkar omkring Sensorisk Integration

Länkar omkring Arbetsterapi

Diana Henry som föreläser och om arbetar med Sensory Integration (SI), Sensory Processing Measures (SPM och SPM-Preschool) och SPM Quick Tips på kliniker, i hem och i skolor.

Finska Sensory Integrationföreningen SITY r.f. förmedlar information om sensorisk integrationsteori och metod för behandling på nationell och internationell nivå, och organiserar utbildning inom området .

Sensory Integration Global Network (SIGN) är sammansatt av en grupp voluntärer som är angelägna om att främja Dr. A. Jean Ayres arbete inom sensorisk integrations (Sensory Integration) teori och behandling. 

Sensory Integration Network är Storbritannien och Irlands SI-förening. Här finns mycket att läsa om SI och de har även SI-utbildning på olika nivåer.

The Sensory Processing Disorder (SPD) Resource Center, här kan man läsa om allt möjligt som har med sensorik att göra. De beskriver SPD i tre olika delar: Sensory Modulation Disorder (SMD), Sensory Based Motor Disorder (SBMD), and Sensory Discrimination Disorder (SDD).

SPD-nätverket: Sensory Processing Disorder likställs här med det som tidigare kallades Sensory Integration Disorder. SPD beskrivs som ett tillstånd som påverkar hjärnans förmåga att uppfatta och svara på sensorisk information, vilket innebär att man är över-känslig för olika sinnesintryck i omgivande miljö.

Här finns mängder av Sensory Integration-artiklar och även en intervju med Caarol Kranowitz, författare till boken "The Out of Sync Child".

Sveriges Arbetsterapeuter är en fackliga organisation för arbetsterapeuter i Sverige. De driver nolltolerans mot ohälsosamma arbetsförhållanden med målet att medlemmarna ska få en tryggare, lönsammare och ännu mer utvecklande vardag på jobbet.

The American Occupational Therapy Association är USA:s arbetsterapeut-organisation. De ger bland annat ut AJOT där det ofta finns artiklar om Sensory Integration.

CAOT, Canadian Association of Occupational Therapists, här finns diverse information till arbetsterapeuter till exempel konferenser.

The World Federation of Occupational Therapists, arbetsterapeuternas värlsdorganisation med diverse information.

COTEC, Committee of European Occupational Therapists samordnar numera sina kongresser med ENOTHE. Nästa kongress kommer att vara i Prag den 23-26 september 2020, www.cotec-enothe2020.com.

Konferenser

På STAR Institute kan man läsa om Sensory Processing Disorder (SPD), vad det är, diagnostisering och behandling. På STAR bedrivs även forskning och de har ett bibliotek med artiklar. De har reglebundna webbseminarier och annan utbildning, även online.