Svenska föreningen för Sensorisk Integration enligt Jean Ayres (SSIA)

2013: Nätverksdag om SPM på FSA 15 mars

Historisk tillbakablick kring Sensory Integration ur SSIAs perspektiv

Program på nätverksdagen om SPM på FSA den 15 mars 2013.

 

  • En historisk beskrivning om SI och J Ayres, lite om sinnesintryck och hur teori har utvecklats med SPD och SMD (moduleringssvårigheter) / Gunilla Leinsköld
  • Evidens; Evidence-baced practice (EBP) och Sensory Integration / Kristina Orban
  • Normeringen av SPM / Anna-Liisa Andersson, Maria Boseus
  • Diskussioner i gruppen omkring hur vi använder SPM. Administrering och tolkning resultaten av SPM. Hur man upplever det praktiskt med att använda instrumentet. Hur SPM mottagits på arbetsplatserna, av föräldrar och i skolorna. 
  • Diskussion kring behov av nätverk. Carita Nygren deltar i diskussionen.
  • Sensomotoriska strategier; ”Sensory Diet”, ”How does your Engine Run” men framför allt om hur vi kan påverka autonoma nervsystemen / Brittis Andersson
  • Diskussioner kring rekommendationer till föräldrar och skola kring lämpliga åtgärder för barn med sensoriska moduleringssvårgheter. / Maria Boseus visade lite bilder på barn hon behandlat och pratade lite om borstmetoden.
  • Lekinspirerad träning utifrån SI-teorin / Anna-Liisa berättade och visade film
  • Avslutande diskussion

Kristina Orban föreläser om Evidence-baced practice (EBP) och Sensory Integration. Sedan 2004 har AOTA ”anlitat” en forskargrupp som har haft i uppdrag att utvärdera SI som teori och metod.