Svenska föreningen för Sensorisk Integration enligt Jean Ayres (SSIA)

Gunilla Leinsköld

Marie Holmlund

Ulla Kroksmark

Anette Boll

Anna-Liisa Andersson

Kristina Orban

Ellen Odéus

Brittis Andersson

Ulrike Ott

Anna Olsson

Evelyn Andersson

Ordförande:

Vice ordförande:

Sekreterare:

Kassör:

Ledamöter:

 

 

 

 

 

Suppleant:

gallery/shapeimage_2
gallery/shapeimage_3
gallery/shapeimage_4
gallery/shapeimage_5
gallery/shapeimage_8
gallery/shapeimage_12
gallery/droppedimage
gallery/shapeimage_7
gallery/shapeimage_6
gallery/evelyn andersson

Gunilla Leinsköld Örnsköldsvik

Marie Holmlund Varberg

Ulla Kroksmark Lund

Anette Boll Stockholm

Kristina Orban Lund

Anna-Liisa Andersson Gotland

Ellen Odéus Göteborg

Brittis Andersson Stockholm

Ulrike Ott Göteborg

Evelyn Andersson Arizona, USA