Svenska föreningen för Sensorisk Integration enligt Jean Ayres (SSIA)

Gunilla Leinsköld

Kristina Orban

Ellen Odéus

Ulla Kroksmark

Anna-Liisa Andersson

Brittis Andersson

Anna Olsson

Laila Ekfeldt

Marie Holmlund

Matilda Hafström

Silje Hammarlund

Evelyn Andersson

Ordförande:

Vice ordförande:

Sekreterare:

Kassör:

Ledamöter:

 

 

 

 

 

 

Suppleant:

gallery/gunilla (ssia)
gallery/shapeimage_4
gallery/marie h 2020
gallery/droppedimage
gallery/shapeimage_7
gallery/shapeimage_6
gallery/evelyn andersson

Gunilla Leinsköld Örnsköldsvik

Matilda Hafström Karlskrona

Ulla Kroksmark Lund

Anna Olsson Stockholm

Kristina Orban Lund

Anna-Liisa Andersson Gotland

Ellen Odéus Göteborg

Brittis Andersson Stockholm

Silje Hammarlund Borås

Evelyn Andersson Arizona, USA

gallery/image_123923953
gallery/pastedimage
gallery/ellen o

Laila Ekfeldt Helsingborg

gallery/anna olsson

Styrelsens arbete

SSIA:s styrelse för 2020

Marie Holmlund Varberg

gallery/matilda hafström