Svenska föreningen för Sensorisk Integration enligt Jean Ayres (SSIA)

Böcker kring Sensorisk Integration (SI)

Artiklar som har anknytning till SI

gallery/80fa0473-c7c4-4c86-9f05-7690de1ca2e2
gallery/9780323169257

Annat intressant kring Sensorisk Integration, sensorisk bearbetning, sinnen och sinnesintryck

gallery/images
gallery/sensorisk bearbetning (dragen)
gallery/images-2
gallery/alert program

Information om sensorisk bearbetning på svenska

How Does Your Engine Run?

A Leader's Guide to the Alert Program for Self-Regulation- Williams and Shellenberger

Av Paula Aquilla,‎ Ellen Yack, Shirley Sutton. Förord av‎ Carol Kranowitz

Tips på aktiviteter

https://sensoryworld.com/BBForms/

gallery/81ruorhscbl._ac_uy218_ml3_

The Out-of-sync Child by Stock Kranowitz och Lucy Jane Miller

gallery/51u6ilfagel._ac_uy218_ml3_

The Out-of-Sync Child Has Fun, Revised Edition: Activities for Kids with Sensory Processing Disorder by Carol Kranowitz

gallery/91f2rloznal
gallery/818yudkhmbl._ac_uy218_ml3_

Growing an In-Sync Child: Simple, Fun Activities to Help Every Child Develop, Learn, and Grow by Carol Kranowitz and Joye Newman

gallery/91sqdvsb+rl._ac_uy218_ml3_

The In Sync Activity Card Book: 50 Simple Activities to Help Children Develop, Learn, and Grow! by Carol Kranowitz and Joye Newman

Clinician's Guide for Implementing Ayres Sensory Integration®: Promoting Participation for Children With Autism – 30 Apr 2015

by Roseann Schaaf (Author), Zoe Mailloux 

Frames of Reference for Pediatric Occupational Therapy

By (author)  Paula Kramer

Occupational Therapy for Children and Adolescents, 7th Edition. 

Author: Jane Case-Smith. 
Date of publication: 12/2014

New Edition Coming Soon!

Ellen Odéus examinationsuppgift i kursen Ämnesfördjupning i Arbetsterapi 15 hp, delkurs 2, HT 2015

Analys av Sensory Integration teorin och utifrån befintlig kritik diskutera dess tillämpbarhet i det kliniska arbetet.

gallery/c4mr4fqw

Poddar som har anknytning till SI

https://www.otschoolhouse.com/episode25

I detta avsnitt intervjuas Dr Zoe Maillloux kring vikten av att göra en gedigen bedömning innan man som arbetsterapeut påbörjar en behandling. Timmen innehåller även funderingar kring arbetsterapi i skolmiljö och hur vi som arbetsterapeuter framhäva oss i debatten kring kostnadseffektiva behandlingar.

Dr Mailloux resonerar även kring det nya testet EASI, jämfört med andra bedömningsinstrument. Dr Mailloux nämner också att SI är en viktig byggsten bland flera andra bedömningar som vi arbetsterapeuter bör ta med i en bedömning.

https://www.otschoolhouse.com/episode26

Detta avsnitt intervjuas Dr Kelly Auld-Wright hur man tolkar SI bedömningen och hur de olika svårigheterna ter sig i verkligheten för barnen som visar sig ha svårigheter inom SI. Vad bör vi uppmärksamma och kring skillnaderna i resultat. Ex. vad som kan orsaka att barn har svårt att fokusera om man är känslig för taktila intryck. Samtalet rör även ämnet viktväst och vem det kan vara bra för.

gallery/413fojfuspl

"Tredje upplagan av boken är nu här, med ganska stora ändringar från tidigare upplagor. Flera lättillgängliga faktarutor och korta samman-fattningar gör det lättare att ta till sig senaste forskningsresultaten och grundtankarna bakom teorin. I boken tydliggör författarna på ett objektivt sätt olika forskargruppers fokus inom SI-teorin. Som tidigare får läsaren en god inblick i både teori och praktik när det gäller Sensorisk integration.”

 

Marie Holmlund

Nu rekommenderar vi Sensory Integration Theory and Practice som kommit i en 3:e upplaga !

Podden; Vardagsliv - med Jossan och Tessan

I avsnitt 24 "Back tol school" från hösten 2019, är det skolspecial.

Tjejerna intervjuar två arbetsteraeuter som arbetar i skolan, Matilda Hafström och Marie Holmlund.