Svenska föreningen för Sensorisk Integration enligt Jean Ayres (SSIA)

SSIA planerar även att arrangera en ytterligare Online-kurs i Alert Program (datum inte fastställt)

Utbildningen består av 20 timmar inspelat material, som varje deltagare får tillgång till via en länk. Länken kommer att vara aktiv i 4 månader och tillgängligt när som helst under kursperioden. 

gallery/p bolster1

Inbjudan till web-seminarium kring EASI och SSIA:s årsmöte, lördagen den 24 nov 2018

the Evaluation in Ayres Sensory Integration (EASI), är ett nytt Sensory Integration-test

 

Det görs nu en utveckling, standardisering och normativ datainsamling av en ny upp-sättning tester av sensoriska processer. EASI syftar till att erbjuda ett instrument för terapeuter runt om i världen. Med EASI ska vi kunna utföra en omfattande bedöm-ning av sensoriska integrationsfunktioner på ett tillgängligt och grundläggande sätt.

Över 1000 personer från hela världen är redan delaktiga i utvecklingen av det preliminära testet för EASI. Att utveckla ett standardiserat test, särskilt ett som involverar ett internationellt urval, kräver en hel del kreativitet, samarbete, organisation, tålamod och uthållighet. I Sverige är Marie Holmlund ”countryleader” och ansvarig för översättningen.

Under denna workshop kommer Marie informera om testet och hur utvecklingsarbetet förlöper. Deltagarna kommer att ha möjlighet att ställa frågor.

 

Datum: Lördag den 24 november 2018

Tid: 13.00-15.00

Plats: Webben utifrån uppkoppling via en länk som skickas ut.

Ingen kostnad för medlemmar. Denna workshop riktar sig först och främst till SSIA´s medlemmar.

Anmälan senast: Fredag 16 november. Skicka din mailadress till Kristina Orban, kristina.orban@med.lu.se

Ev frågor till: Marie Holmlund, marie.sensit@gmail.com, 076-8047676

 

I anslutning till denna workshop kommer SSIA hålla sitt årsmöte och hoppas att alla är intresserade av att delta!

 

Välkomna önskar SSIA´s styrelse