Svenska föreningen för Sensorisk Integration enligt Jean Ayres (SSIA)

SSIA arrangerar Online-kurs i Alert Program

Utbildningen består av 20 timmar inspelat material, som varje deltagare får tillgång till via en länk. Länken kommer att vara aktiv i 4 månader och tillgängligt när som helst under kursperioden. 

gallery/p bolster1