Svenska föreningen för Sensorisk Integration enligt Jean Ayres (SSIA)

SSIA planerar även att arrangera en ytterligare Online-kurs i Alert Program (datum inte fastställt)

Utbildningen består av 20 timmar inspelat material, som varje deltagare får tillgång till via en länk. Länken kommer att vara aktiv i 4 månader och tillgängligt när som helst under kursperioden. 

gallery/p bolster1

Inbjudan till web-seminarium kring Arbetsterapi i skolan och SSIA:s årsmöte, 18 oktober 2019, kl 13:00-15:00

 

Matilda Hafström kommer att berätta om hur hon arbetar som arbetsterapeut i skolan. 

 

Marie Holmlund kommer informera kort om det nya SI-testet, the Evaluation in Ayres Sensory Integration, samt hur utvecklingsarbetet förlöper i Sverige.

 

Deltagarna kommer att ha möjlighet att ställa frågor.

 

I anslutning till denna workshop kommer SSIA hålla sitt årsmöte och hoppas att alla är intresserade av att delta!

 

Anmälan görs vi e-post till Kristina Orban, för att få en länk till web-seminariet.