Verksamhetsberättelse 2013-2014

 

Svenska föreningen för Sensorisk Integration enligt Ayres, SSIA


Verksamhetsberättelse 2013-07-01 – 2014-06-30Ordförande: Gunilla Leinsköld

Vice ordförande:Marie Holmlund

Sekreterare:Ellen Odéus

Kassör:Åsa Nordlund

Vice kassör:Brittis Andersson

Ledamöter:Anna-Liisa Andersson

Kristina Orban

Evelyn Andersson

Ann-Christin Hyatt

Revisor:Anette BollStyrelsemöten

SSIA har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda styrelsemöten, ett i Göteborg,

två i Stockholm och resten via Skype.


Arbetsdagar i styrelsen

Under en arbetsdag på habiliteringen Lundbystrand, i Göteborg den 1 oktober 2013 gjordes en ordentlig planering för verksamhetsåret. På arbetsdagen den 22 mars arbetade vi framför allt med planering av SSIA:s medverkan på SI-konferensen i Finland samt övriga uppgifter i verksamhetsplaneringen.


SPM-kurs

Onsdagen 19/3 och torsdagen 20/3 2014 höll Evelyn Andersson, Ann-Christin Cox och Gunilla i den andra SPM-kursen i Sverige. På torsdagen när deltagarna arbetade med patientfall medverkade även Kristina. På kursen deltog 12 arbetsterapeuter från hela landet. Kursen anordnades i samverkan FSA (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter) i deras lokaler i Nacka. I samband med kursen på FSA gjorde tidningen Arbetsterapeuten en intervju och fotograferade Evelyn, Ann-Christin och Gunilla, vilket ledde till en notis i tidningen.


Nätverksdag på FSA

Fredagen den 21/3 2014 anordnade SSIA en nätverksdag kring SPM, också den i samverkan med FSA.


3:e Europeiska SI-konferensen i Finland, 11-13 juni 2014

Marie, Gunilla och Anna-Liisa deltog i den Europeiska SI-konferensen i Finland i 11-13 juni 2014 och representerade SSIA men hade inte någon egen presentation på konferensen.

Gunilla och Kristina gjorde en Poster om SSIA och SPM i Sverige, som Gunilla sedan tog med sig till konferensen och den placerades på en central plats tillsammans med Posters från några andra länders SI-föreningar.

SSIA tog tidigt initiativ till att lyfta bedömningsinstrumentet SPM (Sensory Processing Measure) på konferensen. Finska arrangörskommittén gav Anna-Liisa i uppdrag att bjuda in till ett ”Round Table session” om SPM. Anna-Liisa skickade under våren ut inbjudan och ett frågeformulär med frågor kring användandet av SPM i olika länder i Europa. Detta var sedan underlag i diskussionen på konferensens ”Round Table session” torsdagen den 12 juni. Anna-Liisa höll också ihop detta möte där det var ett stort antal medverkade, bl.a Diane Parham från USA, Pävii Danner och andra från Finland, representanter från Danmark, Norge, Litauen, England, Österrike och Gunilla från Sverige.


Hemsidan

Gunilla försöker efter bästa förmåga hålla hemsidan uppdaterad med de viktigaste aktiviteterna som SPM-kursen, nätverksdagen och konferensen i Finland och annat. Tyvärr har inte tid funnits för att vidareutveckla sidan i övrigt.


FaceBook

Efter konferensen i Finland lade Gunilla upp en FaceBook-sida ”Sensory Integration Norden” där vi fått till aktiva kontakter mellan personer i norden. Sidan används till att sprida information kring utbildningar och föreläsningar mm.


Göteborg 2014-11-15

Gunilla LeinsköldMarie HolmlundÅsa Nordlund

ordförandevice ordförandekassör

Brittis AnderssonAnna-Liisa Andersson Kristina Orban

vice kassörledamotledamot