Svenska föreningen för Sensorisk Integration enligt Jean Ayres (SSIA)SSIA.html
 

Hem  • Om SI Kontakt  • Styrelsen  •  Kurser  •  Historik  •  Bli medlem •  Länkar

 

Bli medlem

 

SSIA är en tvärvetenskaplig förening som bildades i november 1986. Den vänder sig i första hand till personer med medicinsk-neurologisk utbildning (arbetsterapeuter, logopeder, läkare, psykologer och sjukgymnaster).


För mer information kontakta

Kassör

Britt-marie Andersson

brittis@zilloman.com

 

Som medlem får du:

Information via e-post inför kurser, studiedagar och workshops.


Rabatt på SSIAs kurser, studiedagar, workshops och utbildningar.

medlemsavgift:   150 kr


Plusgiro nr:

420 92 66 - 8