Svenska föreningen för Sensorisk Integration enligt Jean Ayres (SSIA)SSIA.html

Hem  • Om SI Kontakt Styrelsen  •  Kurser  •  Historik  •  Bli medlem  •  Länkar

 

kurser, konferenser och utbildningar

Kurs i Sensory Processing Measure (SPM)


Tid

16-17 mars 2017.


Plats

Sveriges arbetsterapeuters kansli, Akademikerhuset, Planiavägen 13, Nacka


FSA och Svenska Sensory Integrationföreningen enligt Jean Ayres (SSIA) anordnar i samverkan kurs i ett bedömningsinstrument för att kartlägga sensoriska svårigheter hos barn.


Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter, psykologer, specialpedagoger och sjukgymnaster


Syfte och innehåll

Kunskap om instrumentet SPM och hur det används för att identifiera sensoriska svårigheter – både utifrån olika sinnessystem och förmåga till sensorisk bearbetning. Identifiera om och hur olika sinnesintryck påverkar barns aktivitetsutförande hemma och i skolan.


Program

Teori kombineras med övningar utifrån patientfall.


Upplysningar

Innehåll: Gunilla Leinsköld, tel 0705-201994, gunilla.leinskold@icloud.com

Praktiskt: kurser@arbetsterapeuterna.se

Nätverksträff för användare av SPM - Sensory Processing Measure


Datum

19 maj 2017

Kl. 09.30–16.00, fika från kl 09.00


Plats

FSAs kansli, Akademikerhuset, Planiavägen 13, Nacka


Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter, specialpedagoger och sjukgymnaster med kunskap i Sensoriska bearbetningsproblem t.ex  över- och underrespons.


Syfte

Träffen är uppföljningsdag för deltagarna på SPM-kursen i mars samt en nätverksdag för arbetsterapeuter som vill fördjupa och utveckla sitt kunnande runt bedömningsinstrumentet SPM och sensoriska moduleringssvårigheter.


Program

SPM – administration och tolknings resultat, diskussioner 

Rekommendationer och åtgärder efter en bedömning med SPM 


Upplysningar

Innehåll: Gunilla Leinsköld, tel 0705-201994, gunilla.leinskold@icloud.com

Praktiskt: kurser@arbetsterapeuterna.se