Svenska föreningen för Sensorisk Integration enligt Jean Ayres (SSIA)SSIA.html

Hem  • Om SI Kontakt Styrelsen  •  Kurser  •  Historik  •  Bli medlem  •  Länkar

 

kurser, konferenser och utbildningar

Online-kurs i Alert Program

Vill du veta mer om perceptionssvårigheter, sensoriska strategier och självreglering av aktivitetsnivå? Alert Program (AP) stöttar elever, pedagoger, föräldrar, arbetsterapeuter och andra paramedicinare i att välja bra, fungerande strategier för att förbättra eller bibehålla en god aktivitetsnivå. Genom den här utbildningen ökar kursdeltagarens medvetenhet om sin egen aktivitetsnivå och vilka strategier man själv använder. Kursdeltagaren får även hjälp att på ett enkelt och lättförståeligt sätt kunna förmedla den underliggande teorin kring sensoriska processvårigheter och hur det kan påverka barn/ungdomar och deras omgivning. Handfasta och konkreta råd/tips kring strategier ges, samt en bra grund för vidare utveckling av interventionsarbetet.


Fokus för AP är att lära barn/ungdomar/vuxna att själva, eller med stöd, känna igen, bibehålla eller ändra sin aktivitetsnivå utifrån vad varje situation kräver - självreglering.


AP är en metod som består av en serie inlärningstillfällen och aktiviteter som bygger på Sensory Integration-teorin med en kognitiv ansats.

AP är utvecklad för att:

lära barn/ungdomar, föräldrar och lärare hur de ska känna igen olika aktivitetsnivåer och hur dessa relaterar till uppmärksamhet, inlärning och beteende.

  1. hjälpa barn/ungdomar att känna igen och öka antalet självreglerande strategier som de kan använda i varierande uppgifter och miljöer.

  2. ge terapeuter, föräldrar och lärare en gemensam referensram, det vill säga ordförråd, aktiviteter och miljöfaktorer, för att kunna stötta barnen

i att känna igen och reglera aktivitetsnivån.

  1. hjälpa föräldrar och lärare förstå att barnet och att dess beteende reflekterar nervsystemets förmåga att bearbeta sinnesintryck. Barnet försöker svara korrekt och effektivt på de krav situationen eller uppgiften kräver utifrån sina förutsättningar.


AP utvecklades från början för barn 8-12 år, men har med framgång även använts till yngre barn och tonåringar och vuxna.


Information om Online-kursen:

Utbildningen består av 20 timmar inspelat material via en webbsida, som varje deltagare får tillgång till via en länk. Denna länk kommer att vara aktiv från mitten av januari till mitten av mars 2017 och materialet finns då tillgängligt när som helst under denna period.

Kursen är kopplad till The American Occupational Therapy Association (AOTA) och efter genomgången utbildning och godkänt test tilldelas deltagaren ett Certifikat.


Detta ingår i Online-kursen:

Metodboken ”How does your engine run? A leader ́s guide to the Alert Program for self-regulation”; Sherry Shellenberger & Mary Sue Williams.

  1. Åhörarkopior och kursmaterial, på ca 50 sidor. Några checklistor översatta till svenska av Marie Holmlund och Ellen Odéus. En liten ”goodiebag” med exempel på sensoriskt material.


Sista anmälningsdag 25 november 2016:

Anmäl dig snarast möjligt då utbildningen är begränsad till 20 platser och anmälan är bindande från och med sista anmälningsdatum, men ersättare kan utses.


Skriftlig anmälan:

Skicka namn, yrke, arbetsplats, telefonnummer och epostadress till Marie Holmlund;

marie.sensit@gmail.com


Inbetalning till:

Svenska föreningen för Sensorisk Integration enligt Jean Ayres (SSIA). Plusgiro: 420 92 66-8

Kostnad vid betalning före 30 november 2016: 3200 kr/deltagare

Kostnad vid betalning efter 30 november 2016: 3600 kr/deltagare


Vid eventuella frågor kontakta:

Marie Holmlund, 0768-047676; marie.sensit@gmail.com Gunilla Leinsköld, 0705-201994; gunilla.leinskold@icloud.com


Läs mer om Alert Program:

På Alert Programs hemsida; https://www.alertprogram.com/